Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen

Voor de volledige parking is een herinrichtingsplan opgesteld. Daarin wordt gestreefd naar een groene parking die de bezoekersstromen dient te verwelkomen. Verschillende groene ontwerpelementen verhogen de leesbaarheid en beklemtonen de verkeersstromen.  Een patroon van wilgenbomen (Salix alba) in de grasparkeervlakken structureert de parking (kant Leuvensesteenweg) en de parking bij de hoofdingang (kant familieweide).   Een rij amberbomen (Liquidambar styraciflua) zorgt voor een ondersteuning van de toegangsweg. Een rij eiken (Quercus robur) beklemtoont de centrale voetgangersas, parallel aan de Leuvensesteenweg. De centraal gelegen voetgangerstunnel en heuvels zijn een oriëntatiepunt en bezitten geheel eigen kenmerken: golvende keermuren, grasvlakken, klimplanten en  een beplanting met Anna Paulownabomen  (Pauwlonia tomentosa).  De uitvoering werd gefaseerd: herinrichtingsplan parking n°1 & 2 en autobusparking (1996), voetgangers- en fietserstunnel onder de Leuvensesteenweg (1996 – 1999), ringweg en automatisatie (2003 – 2004)

  • Klant Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen vzw
  • Datum Planning 1989-1990
  • Datum Uitvoering in deelfases
  • Oppervlakte > 10000m²
Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen Bezoekersparking en Voetgangerstunnel, Dierenpark Planckendael, Muizen – Mechelen