Historische Stadstuin, Mechelen

Deze beroemde Manufactuur is gevestigd in het voormalige refugehuis van de abdij van Tongerlo. Dit mooie gerestaureerde historische pand dateert uit 1484 en is opgetrokken in Vlaamse zandsteen-baksteen stijl. De Manufactuur beschikt over tentoonstellingsruimten met de wandtapijten en de weefateliers. De rechthoekige binnentuin sluit op twee zijden aan bij de gevels van het pand. De twee andere zijden zijn omgeven door hoge muren. De tuin werd gezien als verlengstuk van het statige gebouw. Daarom werd geopteerd voor een eenvoudige, maar aangepaste tuin in de geest van de renaissance met 2 x 4 parterres, telkens rond een centraal element. Voor de paden werd Balegemse zandsteen gekozen. De planten in de parterres werden, voor zover dit mogelijk was, gekozen op basis van hun voorkomen in de tekeningen op de wandtapijten.

  • Klant De Wit Koninklijke Manufactuur voor Kunsttapijten, Mechelen n.v.
  • Datum Planning 1999
  • Datum Uitvoering 2000-2001
  • Oppervlakte < 1000 m²m²
test
test
test
test
test
test
Historische Stadstuin, Mechelen